Contacte

Perfil del contractant

Descarrega't les instruccions internes de contractació

Licitacions dels contractes en curs

Contractació d’un auditor de comptes per a la realització de les verificacions dels tràmits comptables i l’elegibilitat de les despeses incorporades als informes financers del projecte “Enterprise Europe Network” amb número de contracte 671790, en el marc del programa COSME (COS-Adhoc-2014-2020/COS-Adhoc-2014-2020) pel període 2015-2018.


Contractació d’un servei de comunicació per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMED-DC. Import 20.000 Euros més IVA. Presentació ofertes fins 7 d’abril de 2015.


Contractació d’un servei de consultoria per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMED-DC. Import 15.000 Euros més IVA. Presentació ofertes fins 7 d’abril de 2015.


Contractació d’un auditor de comptes per a la realització del control de primer nivell de la despesa efectuada pel Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMEDDC.


Contractació d’un servei de consultoria per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg MED IFREIGHTMED-DC.