Contacte

Perfil del contractant

Descarrega't les instruccions internes de contractació

Licitacions en curs

Contractació d’un servei per a la gestió del procés de votació electrònica per a les eleccions per a la renovació dels Òrgans de Govern de les Cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació


Licitacions dels contractes tancats

Plec de condicions per a la contractació dels serveis d'auditoria de comptes anuals del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.


Plec de condicions per a la contractació dels serveis d’assessoria laboral, fiscal i comptable pel Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.


Contractació d’un servei de comunicació per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMED-DC. Import 20.000 Euros més IVA. Presentació ofertes fins 7 d’abril de 2015.


Contractació d’un servei de consultoria per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMED-DC. Import 15.000 Euros més IVA. Presentació ofertes fins 7 d’abril de 2015.


Contractació d’un auditor de comptes per a la realització del control de primer nivell de la despesa efectuada pel Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg IV MED IFREIGHTMEDDC.


Contractació d’un servei de consultoria per a la realització de diverses tasques responsabilitat del Consell General de Cambres de Catalunya en el marc del projecte europeu Interreg MED IFREIGHTMED-DC.